Torkan i Somalia drabbar barnen

363 000 barn lider av akut undernäring

Du kan hjälpa genom att stöda vår katastroffond!

Är du orolig för ett barn?

Det är viktigt att du som vuxen i barns närhet vågar se och agerar om du misstänker att ett barn far illa.

Aktuellt

13 juni 2017 09:40

Barnkonventionspiloter 2017

Barnkonventionspiloterna för år 2017 har anlänt. Följ deras arbete på vår hemsida och via våra sociala medier.


Rädda Barnen var med bland de fanbärande föreningarna vid uppvaktningen av Självstyrelsedagen


Ett läger för barn och ungdomar med erfarenhet av missbruk eller psykisk ohälsa i familjen.


PRIDE förberedande utbildning för familjehem inom barnskyddet startar den 25 augusti.


Fler nyheter...