Är ditt barn utsatt på nätet?

foto: siri Lindén

Mobbning/kränkningar av jämnåriga är vanligare än att vuxna försöker ta kontakt i negativt syfte. Kränkning är en handling som gör att den som upplever sig utsatt känner sig ledsen, sårad eller mindre värd. Det är den som utsätts som avgör om det är en kränkning. Absolut vanligast är att bli utsatt av någon som man känner eller anar vem det är, speciellt någon i samma skola. Mobbning på nätet kan ses som en stark varningssignal om att annan mobbning också förekommer. När det gäller flickor är det vanligast att bli utsatt för kränkningar eller mobbning på sociala medier och då oftast relaterat till utseende. För pojkar är det vanligast att utsättas för kränkningar via spel. Det är viktigt att inte glömma att en stor del av såväl traditionell mobbning som mobbning på nätet räknas som brottsliga handlingar.

Nätmobbning och kränkningar, hot och trakasserier på nätet kan handla om:

 • Elaka kommentarer
 • Ryktesspridning
 • Spridning av kränkande bilder/videos
 • Manipulerade bilder
 • Utfrysning
 • Identitetsstölder
 • Hatgrupper
 • Hot

Vad kan du som vuxen göra?

 • Ta kontakt med respektive barns föräldrar (om ni vet vem det är)
 • Ta hjälp av skolan (KiVa) eller kontakta Barnens internet
 • Kontakta polisen

Kom ihåg att:

 • Svara inte på kränkande meddelanden eller svara en gång tydligt att det inte är okej
 • Rapportera/anmäl
 • Spara bevis
 • Ta en screenshot (skärmdump) av konversationen
 • Blockera

Här kan du kan läsa mer om brottsligt på internet, sexuell utsatthet på nätet och nätmobbning.