Barn hotas av brist på mat och vatten

foto: Save the Children International

tis 19 apr. 2016 14:26

På grund av torkan har många familjer förlorat nästan hela sin boskap och de har nu tvingats lämna sin mark för att söka vatten, mat och hjälp på annat håll.

I tre dagar gick familjen till fots för att nå Fadato, ett samhälle där hundratals familjer som tvingats lämna sina hem har samlats. I Fadato får drabbade familjer behandling för sin akuta undernäring på Rädda Barnens hälsocenter, som drivs i samarbete med Etiopiens hälsoministerium.

Värsta torkan på 50 år
Etiopien upplever den värsta torkan i modern tid, bland annat till följd av ovanligt svår torka i områden som normalt är grönskande och produktiva. Den etiopiska regeringen har meddelat att ofattbara 10,2 miljoner människor kommer att drabbas av akut matbrist under 2016. Av dem är mer än 5,8 miljoner är barn. Uppskattningsvis kommer 400 000 barn att utveckla allvarlig akut undernäring, vilket kan leda till att de stannar i växten och försenas både i sin fysiska och mentala utveckling.

På grund av väderfenomenet El Nino har flera regnperioder uteblivit och den svåra vattenbristen har gjort att markerna i stora delar av landet har torkat ut och grödorna förstörts. Boskapen har dött och 5,8 miljoner människor beräknas ha akut behov av dricksvatten.

– Situationen här är den allvarligaste jag har sett under de 19 år jag tillbringat i Etiopien, säger John Graham, Rädda Barnens landchef i Etiopien.

I många av de drabbade områdena har torkade brunnar, källor och floder lett till en kraftig ökning av kroniska hudåkommor som t.ex. skabb. Och med ökande uttorkning försvagas allas hälsa och risken att drabbas av smittsamma sjukdomar ökar.

– Familjer ska inte behöva fatta hjärtskärande beslut om vad de ska använda dyrbart vatten till, att dricka och laga mat med eller att bada sina barn och förhindra spridning av sjukdomar, tillägger Graham.

Rädda Barnen finns på plats i Etiopien
Vi har arbetat i Etiopien sedan 1965 och är på plats i över 70 procent av de värst drabbade områdena. I samarbete med de etiopiska myndigheterna arbetar vi med att dela ut mat, vatten och mediciner.

Rädda Barnen är en av huvudaktörerna i hjälparbetet i Etiopien och vi har redan nått mer än 2,1 miljoner människor som drabbats av torkan. Vi ger näringstillskott till barnen och försöker rädda boskap och grödor där det är möjligt. Vi utbildar vårdpersonal om hur undernärda barn ska behandlas och arbetar för att hitta lösningar som kan ge barnfamiljer ekonomiskt stöd.

Ditt stöd behövs nu
Situationen i Etiopien förvärras hela tiden. Vi gör vårt yttersta, men mer pengar behövs för att fortsätta det livsviktiga arbetet.

Stöd vår katastroffond och hjälp oss att förbättra situationen för barn i Etiopien.

KÄLLA: https://www.raddabarnen.se/press/nyheter/2016/lika...