Children in a Digital World

tis 12 dec. 2017 09:32

UNICEF:s årliga rapport "The State of the World's Children" fokuserar detta år på barns digitala värld. Rapporten visar att 1 av 3 internetanvändare över hela världen ett barn och att för lite är görs för att skydda dem från den digitala världens faror och öka deras tillgång till säkert online-material.

Utdrag från rapportens sammanfattning:

 • Ungdomar är den mest uppkopplade åldersgruppen. Över hela världen är 71 % online, jämfört med 48 % av den totala befolkningen.
 • Ungefär 56 % av alla webbplatser är på engelska och många barn kan inte hitta innehåll de förstår eller som är kulturellt relevanta.
 • Fler än 9 av 10 sexuella övergrepp mot barn är webbadresser som identifieras globalt i fem länder - Kanada, Frankrike, Nederländerna, Ryska federationen och Förenta staterna.
 • Endast kollektiva åtgärder - av regeringar, den privata sektorn, barnorganisationer, akademier, familjer och barn själva - kan bidra till att göra internet säkrare och mer tillgängligt för barn.

Praktiska rekommendationer:

 • Förse alla barn med överkomlig tillgång till högkvalitativa online resurser.
 • Skydda barn från utsatthet online, vilket inkluderar missbruk, utnyttjande, människohandel, mobbning och exponering för olämpliga material.
 • Skydda barns integritet och identiteter online.
 • Lär barnen digital kompetens för att informera, engagera samt göra dem säkrare att vara på nätet.
 • Utnyttja den privata sektorns förmåga att främja etiska normer och praxis som skyddar och gynnar barn online.
 • Sätt barn i centrum när digitala lösningar efterfrågas.

 • "The internet was designed for adults, but it is increasingly used by children and young people – and digital technology increasingly affects their lives and futures. So digital policies, practices, and products should better reflect children’s needs, children’s perspectives and children’s voices" säger UNICEF:s verkställande direktör Anthony Lake.

  Här hittar ni The State of the World's Children 2017: Children in a Digital World.