Digitala medier. Barn på Åland 2017

foto: Siri Lindén

tors 28 sep. 2017 12:04

Rädda Barnen arbetar sedan år 2007 med att främja en sund och säker internet- och medieanvändning för barn och unga genom verksamheten Barnens internet. Barnens internet arbetar främst förebyggande och de primära målgrupperna är barn i årskurs 2, 4 och 6 samt föräldrar till barn i dagis- och lågstadieåldern. Verksamheten besöker de åländska skolorna under skolåret och erbjuder lektioner om speltid, data- och tv-spel, moral och etik, utsatthet respektive säkerhet på nätet. Detta är ett sätt för Rädda Barnen att arbeta mot mobbning.

Den här rapporten visar att de åländska barnen är väldigt aktiva på olika digitala plattformar och spel samt sociala medier men också att fortsatt arbete behövs för att öka kunskapen hos barnen och vuxna. Idag inbegriper mediebegreppet betydligt mer än vad det gjorde tidigare. Rapporten visar också att de åländska barnen vill att vuxna ska bli mer delaktiga i vad de gör på internet. De flesta barn har positiva erfarenheter av att rör sig på olika digitala plattformar. Dock finns det barn som blir utsatt och kränkta på internet, i digitala spel och på sociala medier. Digitala medier tar allt mer utrymme i barnens liv, både bland flickor och pojkar. Detta gör att avgränsningen till att vara högkonsument, det vill säga att man använder en viss medieform mer än tre timmar på en vanlig dag, håller på att förlora sin betydelse som markör för genomsnittet.

Rapporten Digitala medier. Barn på Åland 2017: Enkätundersökning i årskurs 4–6 hittar du här.


Frågor angående undersökningen eller åländska barns digitala vardag riktas till Rädda Barnens verksamhet Barnens internet. Kontaktuppgifter hittar ni här.