EU-kommissionen lägger fram uppförandekod om olaglig hatpropaganda på nätet

ons 01 juni 2016 14:47

Europeiska kommissionen har, tillsammans med IT-företagen Facebook, Microsoft, Twitter och Youtube, tagit fram riktlinjer för hur man ska motverka hatpropaganda i Europa. Kommissionen skriver i pressmeddelandet: ”[g]enom att skriva under uppförandekoden åtar sig it-företagen att fortsätta sina satsningar för att ta itu med olaglig hatpropaganda på nätet. Hit hör en fortsatt utveckling av interna förfaranden och fortbildning av personal för att garantera att majoriteten av de giltiga anmälningarna om olaglig hatpropaganda kollas inom mindre än 24 timmar och att innehållet tas bort eller vid behov blockeras. It-företagen kommer också att satsa på att bygga ut sina pågående partnerskap med civilsamhällets organisationer som ska hjälpa att peka ut innehåll som uppmanar till våld och hatiskt beteende.” Uppförandekoden [Code of Conduct on Countering Illegal Hate Speech Online] hittar ni här (engelsk text). En bakgrundsfaktor till uppförandekoden är att sociala medier idag används för att radikalisera unga människor, genom att sprida budskap om hat och våld.