Frågar man inget får man inget veta

tis 12 apr. 2016 14:18

I Sverige växer ca 500 000 barn upp med en förälder som dricker för mycket eller en förälder som mår psykiskt dåligt. Det är 25% av alla barn, 5-6 elever i varje klass. Omkring barnen och deras uppväxtförhållanden finns det mycket skam och skuld. 1

I Maskrosbarn rapport ’Frågar man inget får man inget veta’ får vi ta del av kvalitativa intervjuer med 50 ungdomar mellan 14-19 år som lever i familjer med missbruk och psykisk sjukdom. Resultatet visar att 94% av de tillfrågade ungdomarna inte känner till barnkonventionen eller sina rättigheter. 80% av ungdomarna har inte fått berättat för sig vad deras förälder har för sjukdom, diagnos eller problematik av en vuxen.

73% av ungdomarna tycker inte att vuxna lyssnar på deras behov och rättigheter. Maskrosbarn har undersökt hur de tillfrågade ungdomarna vill bli bemötta, få information av professionella samt hur miljön ska vara när de kommer i kontakt med myndigheter eller vårdgivare. Läs hela rapporten här!

Du kan även ladda ner uppföljaren till rapporten 'Frågar man inget får man inget veta', vid namn 'Jag är bara en påse med pengar' , en rapport av Maskrosbarn om ungdomars upplevelser av insatser från socialtjänsten.

Rädda Barnen på Ålands urval av citat ur rapporten som visades i samband med Suszanne Ostens föreläsning om hur det kan vara att växa upp med föräldrar med psykisk ohälsa eller som missbrukar.

Läs mer om oro för barn på vår hemsida!

1.http://www.maskrosbarn.org/wp-content/uploads/2014...