Höstmöte den 22 november

Onsdagen den 22 november kl. 19.00 håller Rädda Barnen på Åland r.f. höstmöte i Kaptenssalen, Hotell Arkipelag. Vi inleder höstmötet med stadgeenliga ärenden och avslutar med en föreläsning av Lidija Kolouh-Söderlund från Nordens välfärdscenter som delar med sig av sin kunskap kring barns psykiska ohälsa. Fokus kommer att vara på stärkande, förebyggande och främjande faktorer.

Förslag till verksamhetsplan och budget för år 2018.

Alla intresserade är hjärtligt välkomna!


Vill du också bli en barnrättskämpe?

Så här blir du medlem:
Betala in 10 € till Rädda Barnens konto FI12 6601 0001 0243 55. Skriv namn, adress och födelseår på medlemmarna som inbetalningen gäller.
OBS! Barn och unga under 29 år betalar en medlemsavgift på 5 €.