Rädda Barnen söker värdig vinnare till Rädda Barnen priset 2017

foto: Siri Lindén

tors 19 okt. 2017 09:06

Nominera

Nu är det dags att lämna in nomineringar till årets Rädda Barnen-pris!

Skicka din nominering till info@raddabarnen.ax senast den 3 november. Vinnaren offentliggörs under vecka 47 som inleds med Barnkonventionens dag den 20 november.

Om priset

Rädda Barnen-priset är en utmärkelse som årligen delas ut till någon, en vuxen eller en grupp av vuxna på Åland, som i beslutsfattande eller i verksamhet värnat om barnets rättigheter genom att ha ett barnperspektiv, ha beaktat berörda barns intressen och berett dem möjlighet till delaktighet.

Rädda Barnen arbetar både lokalt och globalt för att de rättigheter som världens länder via antagandet av Barnkonventionen lovat våra barn ska efterlevas och förverkligas. Genom att instifta ett pris för insatser i Barnkonventionens anda vill Rädda Barnen på Åland, uppmana och uppmuntra vuxna i vårt samhälle att implementera Barnkonventionen.

Kriterier och tidigare pristagare

Läs mer Rädda Barnen-priset och tidigare vinnare

Mer information

Har du frågor angående priset?

Vänligen kontakta Rädda Barnens kansli eller vik. verksamhetsledare Lotta Angergård, tel: 0457 3613919