Spelar ditt barn för mycket?

foto: Rädda barnen

Underlätta sund skärmanvändning

 • Lägg grunden tidigt med tydliga regler och rutiner kring skärmtid. Tydlighet minskar tjat. Det måste inte vara uttalade tider, utan det kan handla om att läxor och andra ”måsten” ska utföras innan eller att skärmar tas fram först efter middagen. Diskutera redan innan barnet får en mobiltelefon vad som gäller runt mobilanvändning i familjen; vad gäller vid måltider, ska telefonen läggas bort kvällstid, hur ska det vara när ni umgås. Eventuella regler bör även gälla de vuxna i familjen. Se till att inkludera barnet i diskussionen.
 • Skärmar kan störa sömnen, i synnerhet trådlösa enheter med blått ljus. Försök att ha t.ex. en timmes skärmfri tid innan det är dags att sova. Vid behov av att styra upp skärmtiden kan t.ex. skärmtid kvittas mot rörelse/utetid.
 • Skärmfria dagar fungerar i vissa familjer. Det viktiga är dock att det finns en balans, så att inte en skärmfri dag automatiskt leder till hög grad av skärmtid nästkommande dag.

Några saker att tänka på:

 • Det kan vara svårare att känna mättnadskänsla när du äter framför en skärm.
 • Tänk på arbetsställningen, kroppshållningen framför skärmar.
 • Sitt inte för länge i sträck – ta regelbundna pauser.
 • Föregå med gott exempel som vuxen. Du är viktig för ditt barn! Att som vuxen lägga bort mobiltelefonen en stund och vara aktivt närvarande med ditt barn är positivt för relationen. Glöm inte heller att barnet ser och lär av hur du som vuxen agerar.

Var vaksam vid spelande börjar påverkan:

 • Sömn – barnet spelar ofta till sent på kvällen eller nattetid.
 • Kamratrelationer – umgås inte längre utanför spelen.
 • Fritidsaktiviteter – slutar med de tidigare fritidsaktiviteterna.
 • Skola – bristande motivation och koncentrationsförmåga.
 • Matlust – slarvar med mat, skyndar från de gemensamma måltiderna, vill helst äta vid spelet.
 • Konflikter i hemmet – speciellt vid försök att begränsa spelandet.
 • Hälsa och hygien – fysiska symptom som magvärk, huvudvärk, övervikt. Bristande hygien.

Här kan du läsa mera om skärmtid, problematiskt spelande och åldersgränser på spel.