Tryggt föräldraskap på Barnkonventionens dag

foto: utdrag ur Tryggt föräldraskap

Tryggt föräldraskap – om att hantera konflikter med barn

I dag på Barnkonventionens dag den 20 november vill vi uppmärksamma Barnkonventionen och vuxnas ansvar för konventionens efterlevnad genom att dela Rädda Barnen Sveriges folder Tryggt föräldraskap – om att hantera konflikter med barn.

Föräldrar är viktiga i ett barns liv och för att värna barnets rättigheter så finns föräldrarna med i Barnkonventionen. Här framhålls att:

  • Föräldrarna har ansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Det är både en rättighet och en skyldighet.
  • Föräldrarna ska ge barnet vägledning och råd men också lyssna på barnet och ta hänsyn till hans eller hennes tankar.
  • Båda föräldrarna har ansvar gemensamt. De ska sätta barnets bästa främst.
  • Föräldrarna har rätt till stöd i sitt föräldraskap från samhället.

Barnkonventionen säger också att du som förälder har rätt till stöd från samhället när du behöver. Läs mer om samhällets stödfunktioner på Åland här.


Tryggt föräldraskap – om att hantera konflikter med barn

De allra flesta föräldrar är dagligen i situationer där konflikter med barnen kan uppstå. Därför har Rädda Barnen Sverige samlat sina bästa råd för att undvika bråk och hantera en pågående konflikt så bra som möjligt. Tryggt föräldraskap innehåller vägledningen om:

  • Tips för att förhindra att konflikter uppstår, t.ex. hur man "sätter in" på relationskontot och lyssnar aktivt.
  • Tips för hur man kan göra i en konfliktsituation, t.ex. för att behålla lugnet trots att man är stressad eller irriterad
  • Reflektionsfrågor, t.ex. hur kan vi förklara något så att barnen förstår oss?
  • Metoder och tips som passar för barn i alla åldrar
  • När vi behöver hjälp från andra för att hantera konflikter med barnen (obs! Läs om stöd på Åland här)

Här kan du ladda ned Tryggt föräldraskap – om att hantera konflikter med barn