Utbildningsdagar om intressebevakning

ons 01 juni 2016 15:22

Fredagen och lördagen den 7-8 oktober håller vi en utbildning om intressebevakning inom barnskyddet och i brottsprocesser. Skicka in din intresseanmälan redan idag!

Under fredagen skapar vi en gemensam bild av vad intressebevakning är och vad barnets rätt till delaktighet innebär. Vi tittar på intressebevakarens roll i processen och i det konkreta arbetet. Vår huvudföreläsare Veronica Dalenius (advokat, vicehäradshövding, erfaren intressebevakare) kommer att ha särskild fokus på intressebevakning i brottsprocesser.

Under lördagen fortsätter vi tala om barnets rätt till delaktighet och intressebevakarens roll. Dagens huvudföreläsare Marika Ericson (socialarbetare vid socialjouren i Satakunta området, erfaren intressebevakare) kommer att ha särskild fokus på det konkreta arbetet med barnet och intressebevakning inom barnskyddet.

Målgrupp:

Polisen, domstolarna, rättshjälpsbyrån, åklagarämbetet, barnskyddet, andra parter i Barnahussamarbetet och personer som redan jobbar som eller vill jobba som intressebevakare för barn, både i barnskydds- och brottsprocesser.

Vi rekommenderar deltagande bägge dagar, men det är också möjligt att bara närvara en av dagarna.

Anmäl ditt intresse för att delta till janina@raddabarnen.ax så får du en mer detaljerad inbjudan.

Utbildningsdagarna anordnas i samarbete med Ålands landskapsregering.