Nyhetsarkiv

I den inledande processen av arbetet med Mariehamns stads delgeneralplan beslutade staden att höra barn. Detta som en viktig del i den barnkonsekvensanalys som ska ingå i arbetet med delgeneralplanen. Arbetet med dialogen med barnen har nu dokumenterats och är det åländska bidraget i en nordisk…


Fredagen och lördagen den 7-8 oktober håller vi en utbildning om intressebevakning inom barnskyddet och i brottsprocesser. Skicka in din intresseanmälan redan idag! Under fredagen skapar vi en gemensam bild av vad intressebevakning är och vad barnets rätt till delaktighet innebär. Vi tittar på…


Europeiska kommissionen har, tillsammans med IT-företagen Facebook, Microsoft, Twitter och Youtube, tagit fram riktlinjer för hur man ska motverka hatpropaganda på nätet i Europa. Uppförandekoden ska bl.a. stärka personalens kunskap om hatpropaganda och att man snabbare ska kunna lägga in insatser…


En skola i Uppsala inför, till hösten, mobilfira zoner på skolans rastområden. De elever som SVT har pratat med tycker att konceptet verkar intressant. – Då kan du gå dit och hänga med dina kompisar, istället för att prata med folk som inte ens är där med mobilen, säger eleven Saga Ekmyr.


På grund av torkan har många familjer förlorat nästan hela sin boskap och de har nu tvingats lämna sin mark för att söka vatten, mat och hjälp på annat håll. I tre dagar gick familjen till fots för att nå Fadato, ett samhälle där hundratals familjer som tvingats lämna sina hem har samlats. I Fadato…


I Sverige växer det upp ca 500 000 barn med en förälder som dricker för mycket eller en förälder som mår psykiskt dåligt. 25% av alla barn, 5-6 elever i varje klass. Omkring barnen och deras uppväxtförhållanden finns det mycket skam och skuld. I Maskrosbarn rapport ’Frågar man inget får man inget…


Hur påverkar barns och ungas medieanvändning deras psykiska hälsa? Folkhälsomyndigheten i Sverige har satt ihop en seminarieserie om psykologisk ohälsa för barn och unga på nätet.


I länken hittar ni en användarhandbok framtagen av The Joan Ganz Cooney Center. Boken innehåller olika fallbaserade metoder, där man lyfter upp potentialen av inlärning mellan olika generationer med hjälp av media. Handboken är på engelska.