Nyhetsarkiv

Svenska Yle rapporterar att Utbildningsstyrelsen har kommit med riktlinjer för hur mobiltelefoner får användas i skolan. Ett totalförbud av mobiltelefoner strider mot yttrandefriheten men telefonen får inte störa undervisningen.


8 apr. 2016 14:39

Broschyr om oro för barn

​I samband med torsdagens föreläsningen lanserade vi en ny broschyr som vi hoppas ska hjälpa dig som möter barn, i ditt frivilliga uppdrag som ledare eller på din fritid, att se när barn far illa, lyssna på dem och anmäla din oro till barnskyddet.


14 mars 2016 16:17

25 år med barnkonventionen

Den 25 mars 1991 var en historisk dag för barn på Åland. Då antog det åländska parlamentet den finländska anslutningen till FN:s konvention om barnets rättigheter, eller Barnkonventionen som den allmänt kallas. I år är det alltså 25 år sedan Ålands landsting, som det hette då, åtog sig att använda…