Nyhetsarkiv

I Sverige växer det upp ca 500 000 barn med en förälder som dricker för mycket eller en förälder som mår psykiskt dåligt. 25% av alla barn, 5-6 elever i varje klass. Omkring barnen och deras uppväxtförhållanden finns det mycket skam och skuld. I Maskrosbarn rapport ’Frågar man inget får man inget…


Hur påverkar barns och ungas medieanvändning deras psykiska hälsa? Folkhälsomyndigheten i Sverige har satt ihop en seminarieserie om psykologisk ohälsa för barn och unga på nätet.


I länken hittar ni en användarhandbok framtagen av The Joan Ganz Cooney Center. Boken innehåller olika fallbaserade metoder, där man lyfter upp potentialen av inlärning mellan olika generationer med hjälp av media. Handboken är på engelska.


Svenska Yle rapporterar att Utbildningsstyrelsen har kommit med riktlinjer för hur mobiltelefoner får användas i skolan. Ett totalförbud av mobiltelefoner strider mot yttrandefriheten men telefonen får inte störa undervisningen.


8 apr. 2016 14:39

Broschyr om oro för barn

​I samband med torsdagens föreläsningen lanserade vi en ny broschyr som vi hoppas ska hjälpa dig som möter barn, i ditt frivilliga uppdrag som ledare eller på din fritid, att se när barn far illa, lyssna på dem och anmäla din oro till barnskyddet.


14 mars 2016 16:17

25 år med barnkonventionen

Den 25 mars 1991 var en historisk dag för barn på Åland. Då antog det åländska parlamentet den finländska anslutningen till FN:s konvention om barnets rättigheter, eller Barnkonventionen som den allmänt kallas. I år är det alltså 25 år sedan Ålands landsting, som det hette då, åtog sig att använda…