Vad vi gör

Rädda Barnen Åland har verksamhet både lokalt och internationellt. På Åland har vi verksamheter som rör barns internet- och medieanvändning, barns rätt till trygghet i hemmet och barnkonventionsarbete. Vi möjliggör även Lekterapiverksamheten vid ÅCS och Öppna Förskolan på Norragatan 24 i Mariehamn. Nedan kan du läsa mer om vad vi gör!


Aktuellt

Rädda Barnen på Åland söker Dig mellan 15-17 år som vill jobba för att barn och ungdomar ska ha det bra!


KOM OCH FIRA MED OSS!


Inför premiären av Suzanne Ostens nya film Flickan, mamman och demonerna besökte regissören Åland för att prata om hur det kan vara för barn som lever med psykiskt sjuka föräldrar. Ålands lyceums…