Åldersgränser på spel

PEGI

Pan European Game Information – PEGI – utför åldersmärkning av bl.a. filmer och datorspel. PEGI-märkningen används i hela Europa och finns förpackningens fram- och baksida. Märkningen av spel bedömer vilka åldrar ett spel är lämpligt för utifrån spelets innehåll, inte dess svårighetsgrad. Gällande spel finns PEGI 3, 7, 12, 16 och 18 år. Läs beskrivningarna för varje PEGI-märkning nedan.

Sedan 2012 gäller Lagen om bildprogram i Finland. Leverantörer får inte tillhandahålla spel till yngre än den satta åldersgränsen när det gäller 18 års spel. För 7, 12 och 16 gäller att spel får tillhandahållas till de som är max 3 år yngre och vuxen är med. Det är särskilt svårt att övervaka åldersgränserna för spel på internet.

Bildtext: Skärmdump från http://www.pegi.info/sv/index/id/453/.

Våld i spel

Forskare tvistar om hur våld i spel påverkar. Det finns forskning som tyder på att det kan ge försämrad förmåga till empati och något förhöjd aggressivitet hos vissa barn som spelar mycket våldsamma spel. Men det är svaga orsakssamband. Våld i spel påverkar inte alla på samma sätt. Individuella omständigheter och egenskaper inverkar. Andra effekter som spel med skadligt innehåll för åldersgruppen kan ge upphov till är exempelvis påverkan på sömn, oro och rädsla samt en förlegad kvinnosyn och stereotypa människoskildringar.

Om barnet spelar spel anpassade utifrån sin ålder behöver man inte vara orolig för det våld som förekommer i spelen. Spelen för de yngre är inte lika realistiska, det är lättare att skilja spel från verklighet och kan även vara ett bra sätt att få ut ilska på.

Spellärarens blogg kan du läsa mer om varför barn inte ska spela GTA V. I bloggen kan man som förälder även få tips på spel som är lämpliga barnspel. GTA V kan spelas i förstapersons vy (s.k FPS/First-person Shooter) eller tredjepersons vy (s.k.TPS/Third-person shooter). På Aftonbladet kan du läsa om och se ett klipp när en spelare i spelet köper sex av en prostituerad kvinna och där spelkaraktären därefter slår ned kvinnan och kör över henne med sin bil.

Malena Ivarsson, doktorand vid Psykologiska institutionen och Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet, har i sin avhandling sett tecken på fysiologisk stress när barn spelar våldsspel. Hon hävdar även att avhandlingen stöder den forskning som tidigare har påvisat en negativ inverkan på den empatiska förmågan vid högfrekvent spelande av våldsamma dataspel. Forskningen delas av två läger när det gäller dataspel, där den ena sidan visar på ett kausalt samband med att man blir våldsam av våldsamma filmer och spel medan den andra sidan hävdar att inget sådant samband finns. Läs mer: Våldsamma dataspel påverkar kroppen

Lyssna på

Två pojkar i tioårsåldern vill köpa krigsspel och ställs inför ett ultimatum: I så fall måste ni först se följderna av ett riktigt krig med egna ögon, svarar deras pappa, journalisten Carl-Magnus Helgegren. Familjeliv - Överbeskyddar vi barnen