Föräldrarkontroller

Föräldrakontroller kan vara bra när barnen är små, men det gäller att inte förlita sig helt på dem. Barnet lär sig snabbt hur det kan komma runt olika filter samt kan även på andra sätt möta innehåll som filtreras bort i hemmet. Det viktigaste är att lära barnet att hantera det de möter och att finnas där som vuxen och hjälpa till att reflektera kring det barnet möter. Vi behöver aktivt jobba på att sätta filtret i huvudet i stället för i datorn. I takt med att barnet blir äldre behöver de även mer frihet och privatliv också på internet. Föräldrar kan då inte och ska inte kontrollera allt. Däremot behöver vi fortsättningsvis prata med barnet och hjälpa det att reflektera och möjliggöra berättande.

Läs mer om föräldrakontroller

Guide i hur du som förälder kan gå till väga om du vill filtrera bort innehåll på YouTube: säkert läge på YouTube

De flesta programvaror som skyddar mot virus har en föräldrarkontroll där man kan styra antal timmar barnen får vara på internet och vilka hemsidor de får besöka. Operativsystemen Windows Vista och Windows 7 (sam nyare versioner av Windows) har en föräldrarkontroll som kan användas för att hantera barnens åtkomst till själva datorn. Skillnaden mellan att ha föräldrarkontrollen i anti-virus program eller i operativsystemet t.ex. Windows Vista är att anti-virus programmet bara skyddar barnen för tillgång till Internet medan operativsystemet skyddar barnen från att logga in på datorn.

Sök på nätet på namnet på det media utrustning du använder och ordet föräldrarkontroll så borde du hitta rätt.