Källkritik

Allt som står på nätet är inte sant. Det är viktigt att vi ger barnen olika redskap för att handskas med all information som de kommer åt på internet. Informationen kan presenteras på olika sätt och ibland kan det vara svårt att särskilja fiktion från fakta.

Prata med barnen om källkritiskt tänkande genom att ta upp frågor som:

  • Vad är syftet med det som skrivs?
  • Vem står bakom?
  • Vilka konsekvenser kan det få och för vem?
  • Tänk efter innan du delar något. Skulle jag själv vilja råka ut för det?

Läs mer om källkritik här!

Tidningen Metro har lanserat en hemsida som har i uppgift att avslöt falska eller felaktiga nyheter. Ni hittar den här: Viralgranskaren i Metro

Journalisten Jack Werner granskar med kritisk blick "nyheter" som sprids via sociala medier. Läs eller lyssna och få tips på hur du får ett källkritiskt förhållningssätt till sociala medier. Sverigesradio P4 Blekinge

Internetstiftelsen i Sverige (IIS) har släppt en guide om källkritik på internet. Du hittar den här.