Nya kontakter på nätet

Det är roligt och enkelt att knyta nya kontakter på nätet. För det mesta är det kontakter som är positiva för ditt barn och en möjlighet att få lära känna andra med samma intressen samt få stöd av i frågor av funderingar. På nätet förekommer det dock även personer som har andra avsikter med kontakten än vad som först är tydligt. En del använder en annan identitet eller låtsas vara yngre än vad de är. Så länge barnet har verktyg för att hantera situationen behöver det inte innebära att barnet blir utsatt för något negativt.

För att kontakterna ska fortsätta att vara positiva för barnet kan du uppmana barnet att:

  • Inte göra något som det inte vill. Tänka ut i förväg vad det ska säga om någon försöker få barnet att göra saker det egentligen inte vill.
  • Berätta för en vuxen och tala om för personen som tagit kontakt att det berättat om kontakten för andra
  • Träffa aldrig någon ensam
  • Tänka igenom vad det vill att andra ska få veta om dig och vilka bilder och filmer du vill visa. Vissa saker bör bara de som man känner väl och litar på få se.
  • Göra inställningar så att bara de barnet vill kan få ta del av information som läggs upp i sociala medier.
  • Vara försiktig med att lämna ut personliga uppgifter som mail, telefonnummer, bilder och adress till någon via nätet.
  • Lära sig hur man blockerar, spärrar och rapporterar personer. Detta kan göras om någon beter sig illa – barnet har ingen skyldighet att fortsätta ha kontakt.

Nedan kan du se en film om hur det kan vara att träffa nya vänner online. Filmen gjordes av Rädda Barnens Barnkonventionspiloter 2016.