Skärmtid

foto: Rädda Barnen

Begreppet skärmtid avser den tid vi tillbringar framför olika former av skärmar, d.v.s tid framför TV, dator, TV- & datorspel, surfplattor och mobiltelefoner. Begreppet skärmtid har debatterats flitigt i medier, då det i och med den allt mer framträdande digitaliseringen blir mer oklart vad som egentligen ska räknas in som skärmtid och hur skärmtiden ska räknas/värderas.

Barnens Internet har valt att fortsätta använda begreppet skärmtid, då det finns en brist på bättre sammanfattande begrepp samt med anledning av att skärmtid är något etablerat som många barn och vuxna kan relatera till och förstå innebörden av.

Läs mer om begreppet skärmtid

Under 2015 har det pågått en debatt i Sverige om barn och skärmtid, där auktoriteter inom olika områden har uttalat sig med olika ståndpunkter. På internetforskare Elza Dunkels blogg kan du läsa om sakfrågan utifrån forskning om unga och internet, men även ta del av länkar till andra som uttalat sig i debatten. Läs Elza Dunkels uttalande om barns skärmtid i etc.se.

Tips på sund skärmanvändning

Många föräldrar efterfrågar en tidsgräns för hur länge som det är lämpligt för barn att tillbringa vid skärmar dagligen. Barnens Internet går dock inte ut med tidsrekommendationer. Det viktiga är istället att utgå från det enskilda barnet och fokusera på att barnet mår bra och att tiden vid skärmen inte påverkar övriga livsaspekter negativt (se mer under Digitalt spelande). Våra barn är olika och påverkas på ett individuellt sätt. Därför är det viktigt att inte bara titta på tiden i sig, utan även vad barnet faktiskt gör och ser på skärmen. Det är viktigt att inte glömma bort att medieanvändning kan berika barnet och komplettera andra aktiviteter som gynnar barns utveckling.

Underlätta sund skärmanvändning

  • Lägg grunden tidigt med tydliga regler och rutiner kring skärmtid. Tydlighet minskar tjat. Det måste inte vara uttalade tider, utan det kan handla om att läxor och andra ”måsten” ska utföras innan eller att skärmar tas fram först efter middagen. Diskutera redan innan barnet får en mobiltelefon vad som gäller runt mobilanvändning i familjen; vad som gäller vid måltider, när telefonen ska läggas bort kvällstid, hur det ska vara när ni umgås. Eventuella regler bör även gälla de vuxna i familjen och inte bara barnet. Se även till att inkludera barnet i diskussionen kring reglerna.
  • Skärmar kan störa sömnen, i synnerhet enheter med blått ljus. Försök att ha t.ex. en timmes skärmfri tid innan det är dags att sova. Det finns tydliga kopplingar med dator/TV i egna rummet och större grad av skärmtid. Vid behov av att styra upp skärmtiden kan t.ex. skärmtid kvittas mot rörelse/tid ute.
  • Skärmfria dagar fungerar i vissa familjer. Det viktiga är att det finns en balans, så att inte en skärmfri dag automatiskt leder till hög grad av skärmtid nästkommande dag.

Några andra saker som är värda att tänka på:

  • Det kan vara svårare att känna mättnadskänsla när du äter framför en skärm.
  • Tänk på arbetsställningen och kroppshållningen framför skärmar.
  • Sitt inte för länge i sträck – ta regelbundna pauser.
  • Föregå med gott exempel som vuxen. Du är viktig för ditt barn! Att som vuxen lägga bort mobiltelefonen en stund och vara aktivt närvarande med ditt barn är positivt för relationen. Glöm inte heller att barnet ser och lär av hur du som vuxen agerar.

Läs mer om sund skärmanvändning

En studie visar på att om barn tillbringar alldeles för mycket tid vid skärmar försämras deras sociala förmågor. Läs mer på svt.se

Ta del av ett avsnitt om forskning om skärmar och sömn på svt.se.

Skärmfria dagar – behövs det? Läs artikeln i Norrtelje Tidningen

Katarina Isotalo har skrivit ett examensarbete som, genom en systematisk litteraturstudie, granskar sambandet mellan skärmtid och hälsa bland unga – Sambandet mellan skärmtid och hälsa bland unga

Tv och datorer påverkar barnens sömn – artikel från Folkhälsan.