Utsatthet på nätet

Utsatthet på nätet handlar i stor utsträckning om kränkningar, hot, trakasserier, en del av det definieras ibland som näthat eller nätmobbning. Utsatthet på nätet kan även handla om sexuella övergrepp mot barn.

Internet, sociala medier och digitala spel är övervägande positiva inslag i barns vardag, om det hålls på en balanserad nivå, och det är endast en liten procent som råkar illa ut. Dock löper unga, som i övrigt befinner sig i utsatta situationer, högre risk för att bli utsatta på nätet. Därför är det viktigt att vi skapar ett klimat där barn och unga vågar berätta om något har hänt och ger dem verktyg för att hantera de situationer som kan uppkomma. Då behöver inte barnen uppleva sig utsatt och utsattheten behöver inte få lika stora konsekvenser.

Hur känns det att få elaka kommentarer på nätet?

Rädda Barnens Barnkonventionspiloter (2016) har skapat en kortfilm om hur det känns att få elaka kommentarer på sociala medier. Diskussionsmaterial till filmen hittar du här.

Läs mer om utsatthet på nätet

Barnens Internet har utarbetat en broschyr riktad till unga om utsatthet på nätet. Syftet är att på ett begripligt sätt ge konkret information om vad som kan vara olagligt på nätet, hur brottsprocessen ser ut och hur måendet kan påverkas. Broschyren ger även konkreta verktyg för att hantera den utsatta situationen samt informera om vilken stöd och hjälp som finns att få som ung på Åland.

Utsatt på nätet - Information till dig som är ung