Bli stödperson eller stödfamilj

Vill du hjälpa ett barn i vardagen?

Alla barn är olika. Därför behövs det flera vuxna som vill ge av sin tid till ett barn som behöver just dig!

På Åland finns det ett större antal barn och unga som behöver ett vuxet stöd än antalet stödpersoner och stödfamiljer. Särskilt utmanande är det att hitta rätt då den som behöver stödet är i tonåren och har särskilda behov (t.ex. en funktionsnedsättning).

Stödverksamheten bygger på att de som ställer upp som stödperson eller stödfamilj är vanliga vuxna som har ett genuint intresse för att hjälpa barnet, en stabil livssituation och en vilja att stöda, samarbeta med och förbinda sig till barnet.

Stödpersonen och stödfamiljen ska ha hand om barn som är i särskilt behov av stöd och trygghet. Det är därför viktigt att den som tar uppdraget uppvisar straffregisterutdrag då avtal med kommunen skrivs och att tystnadsplikten respekteras.

Den som ställer upp som stödperson eller stödfamilj får ett arvode och ersättning för vissa kostnader av kommunen.

Utbildning och nätverk

Barnskyddslagen kräver inte en särskild utbildning, men vi på Rädda Barnen på Åland har sett ett behov av att erbjuda möjlighet till utbildning till den som vill dela med sej av sin tid och sitt stöd till barn och ungdomar. Att få gå en utbildning ger en större säkerhet kring uppdragets innehåll och gränsdragning.

Anmäl ditt intresse att delta i en utbildning till Janina. Är du redan aktiv stödperson eller stödfamilj kan du skicka dina kontaktuppgifter till Janina, så får du information om nästa träff.

Vi ordnar också nätverksträffar och erbjuder fortbildningsmöjligheter, ofta gemensamma med familjevårdare (fosterhem).