Barn på flykt

foto: Rädda Barnen/KHALIL ASHAWI

Inte sedan slutet på andra världskriget har världen sett en mer dramatisk flyktingsituation än den som nu råder. Över 60 miljoner människor beräknas vara på flykt. Hälften av dessa är barn.

Rädda Barnen finns på plats för barn och deras familjer i krigens Syrien och Afghanistan, i flyktingläger i Libanon, Jordanien, Irak, Turkiet och i många europeiska länder. På fastlandet arbetar Rädda Barnen med fokus på barnen vid de olika mottagningscentralerna för flyktingar. I samarbete med Migrationsverket har Rädda Barnen öppnat en stödboendeenhet för ensamkommande 16–17-åriga asylsökande barn och ett grupphem för yngre barn.

Parallellt med de konkreta insatserna för barn på flykt arbetar Rädda Barnen med påverkansarbete. Vi uppmanar världens ledare att ta itu med de bakomliggande orsakerna till osäker migration i världen. Vi uppmanar världens ledare att prioritera åtgärder där en förhandlingslösning får slut på konflikter och våld.

Läs mer på Rädda Barnen Sverige och Rädda Barnen Finland.

Läs mer om hur du kan stöda barn på flykt.