Vid katastrofer

foto: Rädda Barnen/KHALIL ASHAWI

Tack vare de pengar som skänks till Rädda Barnens katastroffond kan vi agera snabbt vid humanitära katastrofer runtom i världen. Vid naturkatastrofer och väpnade konflikter arbetar Rädda Barnen med akut nödhjälp och program för återuppbyggnad.

I katastrof- och konfliktområden delar vi ut mat, rent vatten och medicin. Vi inrättar trygga lek- och skolutrymmen samt hälsotjänster och skyddar barn för exploatering, övergrepp och våld.

Genom att Rädda Barnen har verksamhet i många av världens länder finns vi ofta redan på plats när en katastrof inträffar. Vi har då bra lokalkännedom och relationer med människor och organisationer på plats vilket gör att vi omedelbart kan börja arbetet att hjälpa drabbade barn och familjer.

Genom en gåva till Katastroffonden gör du det möjligt för oss att arbeta för barnen i krig och katastroffer.

Vill du veta mer?

I tidningen Framtiden nu kan du läsa om hur Rädda Barnen arbetar för barnens bästa i Finland, i våra närområden och i länder som hör till världens fattigaste.