Barnfonden

Rädda Barnen har genom vår barnfond möjlighet att stödja barn och barnfamiljer på Åland. Grundtanken med Barnfonden är att barn som lever i ekonomiskt utsatt position får möjlighet att delta i fritidsaktiviteter eller en upplevelse som familjen inte annars har råd med. Stödet från barnfonden ges exempelvis till födelsedagspresenter, kalasbidrag, julklappar, cyklar och annat som rör hobby och fritid. Det är vanligt att vi hjälper med deltagar- och terminsavgifter till sport- och kulturaktiviteter. Stödet från Barnfonden möjliggör även upplevelser i samband med skollov. Utgångsläget är att Rädda Barnen inte ger stöd för saker som kommunerna har skyldighet enligt lag att ge. Då lagstiftningen möjliggör tolkning är gränsdragningen inte alltid enkel.

Barnfonden hjälper barn som lever i en ekonomiskt utsatt situation på ett individuellt plan och generellt genom påverkansarbete.

Målgruppen är barn på Åland (0-18 år) och indirekt även deras familj. Barnfondens möjlighet att hjälpa styrs av de intäkter vi får. Alla ansökningar behandlas därför individuellt och utifrån fondens aktuella ekonomiska situation. Vi utgår alltid ifrån barnets behov, men stödet kan komma hela familjen till godo.

Behöver du stöd?

Du kan ansöka om stöd fån Barnfonden genom att fylla i en elektronisk bankett eller ladda ner och fylla i denna blankett.

Du kan också hämta ansökningsblanketten från kansliet eller formulera din ansökan fritt. Mer info får du genom att ringa Rädda Barnens kansli, tel. 018-14394.

Jag vill stöda Barnfonden

Barnfonden kan du stöda genom att gratulera med våra gratulationskort eller delta i sorgen med våra kondoleanser. Du kan också ge ett bidrag direkt till vårt konto IBAN FI12 6601 0001 0243 55. Märk inbetalningen "Barnfonden".