Matbanken

foto: rädda Barnen

Historia & bakgrund

Våren 2010 hade Mariehamns församling, Rädda Barnen, Missionskyrkan, Pingstkyrkan och Socialmissionen alla, var för sig, under en längre tid konstaterat att det på välbärgade Åland finns människor, både familjer och ensamma, som skulle vara i behov av mer hjälp i form av mat. Samtidigt skrevs det flera artiklar i lokala media om det stora svinnet i butikerna. Här fanns alltså både ett tydligt behov och outnyttjade resurser, men ingen koordination. Detta ledde till att vi inledde samarbetsprojektet Matbanken. Sedan 2012 har Matbanken, genom ansökan från Socialmissionen, fått PAF-medel som täcker största delarna av hyres- och elkostnader och en deltidstjänst för en ansvarsperson.

Syftet med Matbanken är att komplettera samhällets offentliga insatser och hjälpa de utsatta människor som ber om hjälp. Stöd från Matbanken ges till barnfamiljer och personer som av olika anledningar, har en tillfällig ekonomisk kris. Matbanken kan också hjälpa till under en längre tid.

Matbanken på Åland r.f.

Idag är Matbanken en egen förening som har egna medlemmar. Samarbetsprojektet som inleddes våren 2010 har avslutas i och med att Matbanken blev en egen förening. För dig som vill veta mer om eller stöda Matbanken, ber vi dig vänligen att kontakta dem via deras sida på Facebook.

Behöver du hjälp från Matbanken?

Behöver du stöd från Matbanken? Barnfamiljer kan vända sig till någon av nedanstående församlingar.

Mariehamns församling, Östra Esplanadg 6, mottagning tisdag (Tuesday, numai martea) kl 10-12 och 13-15 eller ring 018-5360

Jomala församling, St Olofsgården, mottagning tisdagar (Tuesday, numai martea) kl 9-11 eller ring 018-328313

Finström-Geta församling, Pålsböle, ring 018-42330 eller 0457-3613463

Hammarlands församling, Kattby, ring 018-36025 eller 0457-3425047

Lemland-Lumparlands församling, ring 018-34042 eller 0457-3441805

Saltviks församling, ring 018-43260 eller 0457-3434403

Sund-Vårdö församling, ring 018-43930 eller 0457-3449492