Om oss

foto: siRI LINDÉN

Rädda Barnen på Åland är en barnrättsorganisation som arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för barn. Vår verksamhet utgår ifrån Barnkonventionen. Vi arbetar för barn både hemma på Åland och i världen. Vi är politiskt och religiöst obundna.

Vårt arbete

En barnrättsorganisation som Rädda Barnen ska stå upp för barn, stärka dem i deras aktörskap, hjälpa dem att hitta verktyg och vägar för att göra sin röst hörd och vara delaktiga i beslut som rör dem. Genom vår verksamhet når vi ut i det åländska samhället på flera nivåer; direkt till barn, deras föräldrar och vårdnadshavare, beslutsfattare, tjänstemän, politiker och lagstiftare. Arbetet med att främja barns mänskliga rättigheter handlar om att stärka barnen själva och de runtomkring dem. Det handlar också om att öka kännedom och kunskap om Barnkonventionen hos beslutsfattare och tjänstemän som har skyldighet att se till att rättigheterna efterlevs.

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter har en central roll i Rädda Barnens arbete. I princip allt vi gör utgår från barns rättigheter och Barnkonventionen - och FN:s konvention för barns rättigheter.

De stater som har anslutit sig till Barnkonventionen, har åtagit sig att använda alla resurser de har för att uppfylla den. Rädda Barnens uppgift är att påverka länder (och regioner) så att de lever upp till de här åtagandena. Åland anslöt sig till konventionen då det åländska parlamentet, dåvarande landstinget, antog den finländska anslutningen till FN:s konvention om barnets rättigheter den 25 mars 1991.

Rädda Barnen var mycket aktiva i tillkomsten av Barnkonventionen som antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. På Åland uppmärksammar vi årligen Barnkonventionens dag den 20 november med att utbilda både rättighetsbärarna och beslutsfattarna om konventionen och dess innehåll.

lyssna.nu hittar du pedagogiska material om Barnkonventionen. Att varje barn har kunskap om sina egna och andra barns rättigheter är viktigt.

Informationsfilm om Rädda Barnen på Åland

Nedan hittar du en informationsfilm som Rädda Barnens Barnkonventionspiloter (sommarjobbare) gjorde om Rädda Barnen på Åland. Filmen gjordes under sommaren 2016.

Rädda Barnens historia

Rädda Barnen på Åland r.f. bildades 1959. Här hittar du boken ”50 år i barnens tjänst” som publicerades 2009.

Information på Rädda Barnen Finlands hemsida

Information på Rädda Barnen Sveriges hemsida

Internationella Rädda Barnens hemsida

navigation

Om Rädda Barnens logo


Logotypen symboliserar:

  • Barnet med uppsträckta armar "rör sig" för att visa att det har en egen inneboende kraft.
  • Barnet omgärdas av en cirkel för att betona det globala samarbetet i Save the Children och att barnet står i centrum för allt vi gör.
  • Symbolen är röd för att markera engagemanget i kampen för barns rättigheter.
  • Den röda färgen står också för värme och omtanke.

Observera att du inte får använda Rädda Barnens logotyp utan tillstånd.

Rädda Barnen i världen

Tillsammans med de övriga medlemsländerna i Internationella Rädda Barnen finns vi på plats i mer än 120 länder med verksamhet för barns rättigheter.

Organisation

Rädda barnen på Åland är en lokalförening till Rädda Barnen Finland. Vi är representerade i förbundsfullmäktige och deltar i förbundets medlemsmöten. Vårt eget arbete och vår ekonomi beslutar vi om lokalt genom vår styrelse och våra medlemsmöten som hålls två gånger per år.

Styrelse

Styrelsen verksamhetsåret 2019

Johanna Lang, ordförande

Henrik Löthman

Jan-Erik Rask

Vilija Smeds

Johanna Sporre Karlsson

Camilla Wiklund

Janette Ekström Phanthong

Sven Sjöberg

Maria Törnqvist

Suppleanter

Solveig Tikander

Bo Nygård

Moa de Haas

Sara Karlman

Ungdomsrepresentanter

Siri Dahlén

Julia Byholm

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelser år 2017

Verksamhetsberättelser år 2016

Verksamhetsberättelse år 2015

Intresserad av vår verksamhetsplan eller tidigare verksamhetsberättelser? Kontakta oss!

Remissvar

Integritetspolicy

Här hittar du vår integritetspolicy

Integritetspolicy