Bli fadder

foto: Mackenzie Knowles-Coursin/Rädda Barnen

Som fadder genom Rädda Barnen kan du hjälpa till att bekämpa barnhandel och sedvänjor som könsstympning, främja flickors och pojkars skolgång och hälsa, hjälpa familjer att finna inkomstkällor och ge barnen förutsättningar att aktivt delta i beslut som rör dem själva.

Rädda Barnen har fadderprojekt i Etiopien, Kenya, Västra Afrika, Indien, Nepal och Ryssland. Du kan också välja att stöda Katastroffonden och bidra till att barn i katastrofområden får rent vatten och mat samt möjlighet till trygga lekplatser och skolgång. Som fadder får du följa med vårt arbete och läsa om hur fadderstödet har använts för barnens väl genom fadderbreven och publikationen Framtiden nu.

Vill du bli fadder? Anmäl dig här!

Rädda Barnen förmedlar faddrar till olika projekt, inte till enskilda barn. Fadderprogrammen hjälper på ett jämlikt sätt hela gemenskapen och alla barn som lever i den. På det sättet kan vi stöda fler barn och varje barn har hela tiden samma rätt till skolgång, hälsovård och skydd. Vi förmedlar inte information om enskilda barn. Systemet garanterar därför barnen i utvecklingsländerna samma rätt till integritet som de barn i Finland och på Åland har som får stöd på olika sätt.

Fadderavgifter

Fadderavgiften är 300€ per år. Du kan betala den som en månatlig direktdebitering på 25€ eller som årsavgift i en eller tre rater.

Du kan läsa mer om verksamheten på Rädda Barnen Finlands hemsida.


Du kan även kontakta oss på Rädda Barnen på Åland, så skickar vi mer information och en anmälningsblankett direkt till dig.

Telefon +358 (0)18 14394

E mail: info@raddabarnen.ax