Bli medlem

Rädda Barnen är en ideell organisation vars verksamhet och insatser, på Åland och internationellt, bygger på frivilligt organiserade medlemmar, deras ideella arbete, medlemsavgifter och insamlade medel.

För att kunna genomföra bra aktiviteter krävs många medlemmar, frivilliga händer och en god ekonomi. Vi behöver ständigt bli fler och uppskattar varje insats, stor som liten. Som medlem i Rädda Barnen visar du att du tycker som vi - att alla barn har rätt till en trygg uppväxt och tillvaro. Ditt medlemskap ger oss kraft att påverka mer och därmed långsiktigt förbättra barns villkor.

Medlemsavgiften år 2018 är 10€ för ordinarie medlemmar och 5€ för medlemmar under 29 år. En ordinarie medlem har rösträtt på våra medlemsmöten. Tillsammans med övriga medlemmar gör just du stor skillnad då vi söker understöd och bidrag för vårt arbete. Varje medlem räknas!

Såhär blir du medlem:

För att bli medlem behöver du bara betala in medlemsavgiften till vårt kontonummer och meddela ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt födelseår i betalningen (använd meddelandefältet). Alla våra medlemmar som angett sin adress får vårt medlemsbrev hemskickat två gånger i året. Genom att ange din e-postadress prenumererar du även på vårt nyhetsbrev som skickas ut ungefär en gång i månaden och håller dig uppdaterad om vad som är på gång hos oss!

KONTONUMMER:

Ålandsbanken

IBAN FI12 6601 0001 0243 55

BIC AABAFI22