Ge en gåva

foto: Rädda barnen

Gåvor som förändrar barns liv

Delta i vårt arbete för barns rättigheter genom en donation! När du betalar in pengar till vårt konto stöder du vårt arbete och bidrar till en bättre framtid för världens barn. På Åland tar vi aldrig några administrativa avdrag och pengarna kan gå orört fram där de behövs som mest. Du kan öronmärka din inbetalning om du vill att dina pengar ska gå till något särskilt, som till exempel:

Katastroffonden – Hjälper där det behövs som mest i akuta situationer. Läs senaste informationen på Rädda Barnen Sverige och Rädda Barnen Finlands hemsida.

Förebyggande arbete mot människohandel – Tjej- och killgrupper för barn och unga i Litauen med fokus på att stärka ungdomar och förebygga att de faller offer för människohandel.

Barnfonden på Åland – Stöd till barn som lever i ekonomisk utsatthet på Åland.

Lekterapin på Åland – Arbetar för att få barnen att känna sig lugna och trygga inför läkarbesöket eller under sjukhusvistelsen.

Matbanken på Åland – Ger stöd till barnfamiljer på Åland som lever i ekonomisk utsatthet.

Tack för att du vill stöda Rädda Barnens arbete!

Önska dig en inbetalning till Rädda Barnen

Fira din egen födelsedag genom att be dina gratulanter rikta gåvorna till Rädda Barnen på Åland! Du kan till exempel meddela detta tillsammans med vårt kontonummer på inbjudningskortet till festen. Om du dessutom kontaktar Rädda Barnen på Åland på förhand kan vi sammanställa den totala insamlade summan och antalet donationer efteråt.

Ge en gåva på bemärkelsedagen

Istället för blommor kan du skänka en gåva till Rädda Barnen för att gratulera vid högtidsdagar. Med våra gratulationskort har du alltid en passande present. Gör en donation direkt till vårt konto och öronmärk vart du vill att pengarna ska gå.

Välkommen att besöka oss på vårt kansli på Norragatan 13 i Mariehamn för att köpa ett gåvokort.

Kondoleanser

Tryckta kondoleanser fås från vårt kansli på Norragatan 13. Vi kan även posta dem direkt till dig, kontakta oss för mer information.

Du som familjemedlem eller annan närstående person kan även grunda en insamling för en minnesgåva. Personer som vill hedra den avlidnes minne riktas till insamlingen. Du kan informera om möjligheten att delta i minnesdonationer t.ex. i dödsannonsen, ange då vårt kontonummer och vad pengarna ska öronmärkas med, om du vill att donationerna ska gå till någon specifik verksamhet. Om du dessutom kontaktar oss på förhand meddelar vi dig efteråt den totala insamlade summan och antalet donationer. Kontakta oss för mer information.

Julkort

Köp vårt julgåvokort till dina nära och kära, så stödjer du vårt arbete på Åland och i världen. Vi har julgåvokort till försäljning på kontoret eller så kan man välja att köpa dem digitalt. Mer information om våra digitala julgåvokort hittar du här.