Internationellt arbete

Rädda Barnen är en internationell barnrättsorganisation som verkar i över 120 länder. Vi arbetar både med akutinsatser och långsiktigt med fokus på barn och barns rättigheter. Enbart antalet pågående humanitära insatser i världen uppgår till över 50 stycken. Rädda Barnen finns på plats tack vare att det finns människor som vill stödja vårt arbete.

Rädda Barnen på Åland kanaliserar vidare stöd till Rädda Barnens insatser världen över genom Katastroffonden, vår fadderverksamhet och andra aktuella insamlingsändamål.

Rädda Barnen på Åland stödjer även ett lokalt projekt på den litauiska landsbygden, där arbetar vi med att förebygga människohandel genom att stärka barn och unga.